Ledenvergadering Favorita

11 november 2014, 20.00 uur
Bestuurskamer Eurohal

Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering. Jullie zijn allemaal van harte welkom!

Agenda:

Opening

 • Notulen ledenvergadering d.d. 29-10-2013
 • Mededelingen van het bestuur o.a.:
  – bestuurssamenstelling
  – toekomstperspectief Favorita
 • Jaarverslag 2013-2014
 • Exploitatie 2014-2014
  – verslag kascommissie
  – benoeming nieuwe kascommissie
 • Begroting 2013-2014
 • Inventarisatie punten rondvraag
 • Mededelingen van de diverse commissies:
  – Technische commissie (Leen Nederlof)
  – Recreanten (Henk Diersen)
  – Jeugdcommissie (Judith Nederlof)
  – PR-sponsorcommissie ( Koos Nederlof)
  – Toernooicommissie (Thijs Grievink)
 • Rondvraag

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Overig Nieuws. Bookmark de permalink .