Dinsdag 1 november ledenvergadering Favorita

Het bestuur van Favorita nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering zal gehouden worden op dinsdag 1 november om 20.00 uur in de bestuurskamer van de Eurohal.

Bekijk hier de agenda: ledenvergadering-favorita-2016

Naast de gebruikelijke agendapunten staat er een belangrijk punt op de agenda betreffende de samenwerking tussen de verschillende binnensportverenigingen in Dinxperlo. Favorita (volleybal), BC Euro (badminton), Limit Stars (basketbal), Represta (turnen) en FCD (zaalvoetbal) zijn op initiatief van Favorita al een tijdje verkennend in gesprek om te kijken op welke wijze er meer samengewerkt zou kunnen worden.
In deze gesprekken zijn verschillende vormen van samenwerking aan de orde geweest, waaronder ook de meest ultieme vorm, namelijk fusie en de vorming van een omnivereniging.

Voordat er daadwerkelijk onderzoek gestart kan worden om te kijken welke vorm van samenwerking in Dinxperlo aan de orde kan zijn, moet er een intentieovereenkomst getekend worden. De gezamenlijke verenigingen hebben deze overeenkomst opgesteld en vragen nu van de afzonderlijke ledenvergaderingen instemming met deze overeenkomst. In de intentieovereenkomst wordt uitgegaan van de meest uitgebreide vorm. Dat wil niet zeggen dat dat uiteindelijk ook aan de orde zal zijn, maar het onderzoek in die richting kan dan in ieder geval uitgevoerd worden.

In de overeenkomst staat dat de besturen van de sportverenigingen Favorita, Represta, Badmintonclub Euro, Basketballvereniging Limit Stars en Futsal Club Dinxperlo voorbereidingen wensen te treffen om op termijn en zo mogelijk per 1 januari 2018 te komen tot een integratie van de verenigingen in één omni-binnensportvereniging in Dinxperlo. De partijen zullen hun doelen en activiteiten richten op het bevorderen van binnensportactiviteiten en voornemens zijn deze activiteiten en bijbehorende deskundigheid op termijn, zo mogelijk per 1januari 2018, te bundelen, waardoor de (toekomstige) binnensporters in Dinxperlo en omgeving nog beter zullen worden bediend vanuit één krachtige en toekomstgerichte vereniging.

Deze stap draagt ook bij aan de wens en ambities van de betrokken verenigingen én de gemeente Aalten om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen zowel binnen als buiten de sport, waaronder maatschappelijke ontwikkelingen in de Dinxperlose samenleving.

De verkenning en het onderzoek zullen plaatsvinden in zowel organisatorisch, bestuurlijk als in financieel opzicht en alle gemaakte kosten worden in evenredigheid gedragen door de partijen.

Voor de uitvoering van de verkenning en het onderzoek wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers/bestuursleden van de betrokken sportverenigingen. De commissie wordt voorgezeten en begeleid door een zo onafhankelijk mogelijke voorzitter. Procesbegeleiding zal worden geboden vanuit de SESAM academie. De kosten van deze procesbegeleiding zullen gedragen worden door Figulus Welzijn c.q. de gemeente Aalten. De onderzoekscommissie rapporteert de uitkomsten van de verkenning aan de besturen van de betrokken sportverenigingen, vergezeld van een concept voorstel tot fusie/oprichting van een omni-binnensportvereniging.

Vervolgstappen op basis van de bevindingen van de onderzoekscommissie en besluitvorming over het eventuele voorstel tot fusering c.q. oprichting van een omni-binnensportvereniging kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met en met instemming van de algemene ledenvergaderingen van de betrokken sportverenigingen.

Als bestuur van Favorita hopen we dat de leden het belang van deze stap inzien en het bestuur steunen in hun handelen door met de intentieovereenkomst in te stemmen.

Graag ontmoeten we u dan ook op 1 november 2016 in de Eurohal.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Hans Veerbeek en Jan van der Horst
Voorzitters Favorita

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Overig Nieuws. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s