Contributie Favorita

contributielijst

Onderwerp: contributie aanpassing miv 1-2-2013.

Geacht lid,

In de ledenvergadering van 13 november jl is aan het bestuur de opdracht verstrekt om een nieuwe opzet voor de contributie in te voeren met ingang van het 3e kwartaal van het lopende seizoen.

De achterliggende gedachte van deze nieuwe opzet is dat een ieder gaat betalen naar gelang de tijd waarop hij/zij gebruik maakt van de accommodaties.

De huidige opzet maakt uitsluitend verschil in 1 of 2 x trainen gedurende 1,5 uur.

In de loop der tijd zijn er steeds meer variaties ontstaan in de lengte van de trainingen.

De tijden variëren nu van 1 tot 4 uur per week. Vandaar de terechte vraag om een aanpassing. Hierbij zal de huidige “contributiebasis” van 1,5 uur minimaal worden verhoogd.

In de nieuwe opzet zal elk lid, in zijn/haar leeftijdscategorie, een zelfde basistarief hebben voor het eerste uur, hetgeen wordt aangevuld met het aantal kwartieren dat een lid extra gebruik maakt van de trainingen.

De technische commissie zal elk lid hiervoor in een categorie indelen.

Wijzigingen zullen door de tc beoordeeld worden en aan de penningmeester worden doorgegeven waarna m.i.v. de volgende maand de aanpassing zal plaats vinden.

De contributie zal aangevuld worden met de bondsbijdrage en het kledinggeld, zoals ook nu reeds het geval is.

Op de adressticker zie je de categorie waarin je bent ingedeeld. (bv jeugdlid ABC dat 2 uur traint is cat 2 d)

Op de achterzijde van dit schrijven kun je de opbouw van de kosten in de betreffende categorieën bekijken.

Deze kosten zullen vanaf deze datum ook maandelijks worden geïncasseerd in plaats van per kwartaal. Dit naar aanleiding van verzoeken om de financiële belasting van de leden gelijkmatig over het jaar te verdelen.

Daarnaast willen wij er ook op wijzen, dat we per 1 februari een nieuwe afmeldregeling gaan hanteren, waarbij een ieder zich uitsluitend schriftelijk kan afmelden door inlevering van het volledig ingevulde afmeldformulier bij het secretariaat.

Het afmeldformulier is op de website te downloaden.

We vertrouwen er op hiermee volledig aan de wens en opdracht van de leden te hebben voldaan. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur dan even een mail naar ons secretariaat.

Bestuur Favorita

Volleybalvereniging Favorita Dinxperlo
Secretariaat: Keupenstraat 9, 7091 XE Dinxperlo